For elever i 8. klasse på Sydfyn

Fem timer med inspirerende fokus på demokrati, værdier og bæredygtighed - i aktivt selskab med masser af andre unge.

Tirsdag den 28. maj

Klokken 9:00 til 14:00

De unge (be)stemmer

Ungedagen handler om at sætte fokus på demokratiet gennem en aktiv og inspirerende dag i det sydfynske. Demokratiet er den styreform som har bragt både fred og velstand til vores del af verden, men demokratiet er kommet under pres. Derfor vil vi lave en dag hvor demokratiet bliver prøvet af og hvor vi som unge får lov til at tage stilling til nogle af de udfordringer der præger den verden vores forældre har efterladt os.

Det betyder at I kommer til at opleve en dag hvor I både får grinet sammen, I bliver udfordret på jeres holdninger, I skal tage stilling til jeres og andres værdier - og I bliver en del af et skabende fællesskab, hvor I kommer med et bud på fremtiden - for den er nemlig vores!

Af unge - for unge

Demokrati, debat og bæredygtighed

Ungedagen arrangeres af ca. 100 efterskoleelever fra fire efterskoler som har projektledelse, innovation, debat eller bæredygtig madlavning som linje- eller profilfag.

Citater fra en brainstorm

Vi kan ændre fremtiden - hvis vi vil

EN DAG I MAJ, 2019

Vi havde cyklet 7 kilometer, hele vejen ud til Ollerup. Vi skulle ud for at være med i Ungedagen 2019. Dagen startede ud med morgensang, det havde vi godt nok prøvet før, men ikke med så mange. Og så havde de der efterskoleelever valgt nogle gode sange, som vi allesammen virkelig kunne synge med på. Bagefter tror jeg det var meningen at vi skulle blive rystet lidt sammen, vi fik ihvertfald grinet og blev en smule udfordret med deres teambuildingøvelser.

Formiddagen gik med workshops. De blev styret af de andre unge fra efterskolerne, og det var altså ret fedt at opleve at det var dem der havde styr på det og det ikke var de voksne som stod og snakkede. Vi skulle prøve at sætte os ind i hvordan et koservativt parti ville tænke, hvilket var lidt fremmed for mange af os - men det var nok også meget godt at prøve. Nu sidder vi i solen og spiser vores madpakker, mens vi spiser smagsprøver på lokal og bæredygtig mad, som de unge fra Magleby har lavet. Indtil videre har det været en god dag.

Vi ses til Ungedagen 2019 om

Til læreren

Formålet for dagen

For de deltagende efterskoler er formålet at lade de unge prøver kræfter med projektledelse, frirumsdebatter, samarbejde med andre unge og andre uddannelsesinstitutioner. Projektets kerne er at de unge får et reelt ansvar for at skabe en dag for andre unge. De unges efterskolelærere hjælper dem undervejs, men bolden er på de unges banehalvdel. For at støtte processen, så mødes de unge flere gange inden Ungedagen 2019.

Fælles oplevelse for klassen

I foråret 2019 har efterskoleeleverne opbygget et stærkt fællesskab. Dette ønsker vi at videregive til de besøgende gæster og planen er derfor at starte og afslutte dagen sammen, men være klasseopdelt undervejs i workshops. Derved kommer klassen gennem oplevelser som både styrker det store fællesskab mellem jævnaldrende unge, men også internt i klassen

Faglige mål

Ungedagen 2019 kan være fagligt relevant i flere fag, men især i samfundsfag. Vi mener at særligt færdigheds- og vidensmålet indenfor området "politik" fra Fælles Mål bliver godt understøttet af Ungedagens indhold. Men dagen har også et socialt og normativt sigte; vi ønsker at eleverne skal opleve både sig selv og andre unge som handlekraftige individer i en kontekst baseret på fælles forståelse og aktiv handlen. Hvis du deltager med din klasse, så er målet at:

- Eleverne kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger.
- Eleverne kan identificere ideologisk indhold i politiske udsagn og beslutninger
- Eleverne har viden om politiske partier, deres grundholdninger og mærkesager
- Eleverne kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden
- Eleverne kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse
- Eleverne har viden om kulturel globalisering

Demokratifestivalen

Ungedagen hænger naturligt sammen med Demokratifestivalen på grundlovsdag d. 5 juni. Derfor er det også målet at der på Demokratifestivalen skal være et udsagn eller et output fra Ungedagen, som kan skabe et rum for de unges stemme. Det er ikke et krav at man som deltagende klasse på Ungedagen også skal deltage i Demokratifestivalen - men man er hjerteligt velkommen.

Aktiv deltagelse

Ungedagen er en dag hvor vi alle deltager på lige fod, også de deltagende lærere. Vi ved ikke endnu om vi som lærere bliver inviteret med ind i teamøvelser og frirumsdebatter, men hvis vi gør, så forventer vi at alle de deltagende lærere er klar på at lege med - men det tænker vi også I er. Og vi skal nok sørge for kaffe undervejs :-)

Transport og madpakke

Ungedagen 2019 kommer til at finde sted på Ollerups fire frie skoler (Efterskolen, Højskolen, Friskolen og Lærerskolen). Vi starter dagen med at samles på Ollerup Efterskole, hvorefter formiddagen bruges ude på de andre skoler. Det betyder at der er lidt vandrende transport i løbet af formiddagen, men der er ikke langt. For at komme til Ollerup, så kan man enten cykle 7-9 kilomter fra Svendborg eller tage bussen. I forhold til mad, så har vi planer om at tilberede smagsprøver på bæredygtig mad, men alle gæster skal stadig selv have madpakke med.

Tilmelding

Ungedagen 2019 er fuldt booket, vi er kede af hvis du kom for sent - og vi glæder os til at se jer som nåede det. Ungedagen finder sted tirsdag d. 28. maj, klokken 9:00 til 14:00.

Foreløbig brainstorm

 
 

Tilmelding

Kære besøgende. Tak for interessen, men Ungedagen 2019 er helt booket. Vi glæder os til at se alle de 8. klasser som har tilmeldt sig!

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner fra